Založ si blog

Akého chceme prezidenta

Prezident by mal byť predovšetkým ľudsky, človečí človek. Náš štát leží v srdci Európy a je výnimočný aj tým, že máme nielen stred Slovenska na kopci Hrb pri Ľubietovej, ale aj stred Európy nad mestom Kremnica – Krahule pri kostole sv. Jána krstiteľa, je tam aj kameň, ktorý vyznačuje geografický stred Európy.

Náš štát – podotýkam máme nazývať ŠTÁT, alebo REPUBLIKA, nie TÁTO KRAJINA. Tobôž štátnici nesmú dehonestovať štát, ktorému by mali slúžiť, pritom počujeme že tak hovoria. Žiaľ, aj mnohí iní nehodní do nemoty hovoria TÁTO KRAJINA a ešte väčšiu húposť hovoria že SLOVENSKO JE MALÁ KRAJINA. Neslovenské média to nanucujú, tým do ľudí vtĺkajú pocit malosti – menejcennosti. Dovzdelajte sa a neznevažujte náš štát, lebo v Európe je 24 menších štátov ako je SR. Preto máme hovoriť, že SLOVENSKO JE STREDNE VEľKÝ ŠTÁT. To ide podľa počtu obyvateľov. Sme starý národ, ale mladý štát. Znevažujú hlavne tí, ktorí pred rokom 1993 ešte sladko spali keď sme “ bojovali “ za vznik tohoto nášho štátu. A stalo nás to nemalo úsilia. Veď mňa ťahali za vlasy “ vápenkári = VPN “ zato, že som kričala spolu s inými SAMOSTATNÉ SLOVENSKO pred rokom 1993 a mnohé iné príkoria. Nevážia si a nectia skutočnosť že máme konečne svoj štát. Vynorili sa len nedávno, ako sa vraví “ prišli na hotove = sú to takí priskoč Slováci“.
Ja som nesmierne šťastná že máme svoj štát. Mať svoj štát znamená život. Náš štát má všetky atribúty, okrem vlastnej meny ktorej sme sa veľmi neradi vzdali. Mnohým, ktorí chceli vlastný štát nebolo dopriate dožiť sa ho, nám to bolo doprate. Vážme si to a ďakujme Bohu zato každý deň. A že čechoslovakisti nechceli samostnosť-hrôza koľko ich je dodnes.

Teraz by sme sa mali sústrediť na to koho si zvolime na post prezidenta z navrhovaných kandidátov a podľa akých kritérií tento najdôležitejší štátnický post, to posúdia ľudia. Skutočnosť že sa prihlasil veľký počet uchádzačov, bádať aj v tom, že poniektori ľudia nemajú súdnosť. Je to aj vizitka úrovne našej politiky a nášho verejného života.
Diskusné relácie sa nezapodievaju o mimoriadne dôležite osobné kvality a kompetencie budúceho prezidenta, nekonfrontujú sa osobné čerty a charaktery. Uchádzači neprezentujú životný a pracovný vývin, prednosti aj eventuálne nedostatky sa neodhaľujú, ich vzťah k národu, jeho kultúre, k jeho dejinám. Doterajšiu činnosť nespomínajú, ani občiansky a politicky profil.Neuskutočňujú celospoločenský čestný zápas o budúcu štátnu autoritu, o výber adeptov o česť a silu osobnosti, ktorá môže i bude významne ovplyvňovať vývin Slovenska, Slovákov, Slovenskej republiky. Lebo o to ide. Tí, ktorí proces významne ovplyvňujú, spoliehajú sa na silu propagandy, na moc publicistiky a peňazí, na
vyskúšane manipulácie voličov, na možnosť presadiť čokoľvek. Tí, ktorí nemajú prístup k nástrojom publicistiky, ktorých hlasy nemôžu verejne zaznieť, stávajú sa iba objektom manipulácie. Mravná povinnosť je upozorniť na najväčší nedostatok volebnej kampane – nedostatok kritérií objektívne posúdiť kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky.
Aký bude budúci prezident Slovenskej republiky ?

PREZIDENT BY MAL BYŤ
1. Mravne bezúhonná osobnosť.
Ak osobnosť, tak človek s čistým a príkladným ľudským profilom,hlbokým ponorom do filozofie života a zmyslu existencie človeka, ľudskej spoločnosti a národa. Vyznačuje sa priamočiarym krokom za osobnými ideálmi a za ideálmi všeobecného dobra, a to s autoritou, ktorá vyrastá z jeho života, práce a stojí na celoživotnej odbornej a spoločenskej angažovanosti.
BEZÚHONNOSŤ osobnosti je formálne preukázateľná čistým registrom trestov.
2. Prezident by mal byť rozhľadený a širšie vzdelaný človek. Podstata dnešnej našej slabosti má mravný charakter. Širšie humanitné vzdelanie je predpokladom hlbšieho chápania spoločenských dejov i všestrannej verejnej činnosti. Dôležitý je nielen diplom, lež aj odborná práca, verejná činnosť. Významné sú v minulosti zaujaté postoje k vážnym spoločenským problémom.
3. Slovensko bolo i je svojou existenčnou podmienenosťou, svojou kultúrou, svojími tradíciami kresťanskou krajinou. Neformálne kresťanstvo je neodškriepiteľne aj dnes zábezpekou mravnosti, poriadku a znášanlivosti. Takúto osobnú kresťanskú orientáciu – nie však iba proklamatívnu a politicky účelovú napr. príslušnosťou k istej politickej strane – by mal mať prezident SR.
Verejne má deklarovať svoju konfesiu, deklarácia má spočívať na známych faktoch.
4. Mal by byť prezident prísne nadstranícky, konfesijne a všeobecne znášanlivý v tomto (a iba v tomto) zmysle tolerantný človek. Prezident musí byť činiteľom mieru a zmieru – bez oslabenia jednoznačných postojov v zásadných otázkach.
5. Stelesňovať by mal prezident nezištnosť, zásadovosť a oddanosť národu a štátu. Preukazateľné vlastnosti sú jeho verejným vystupovaním, odvahou vysloviť poznanú pravdu.
6. Mal by byť prezident charizmatický človek. Mala by z neho prirodzene vyžarovať vnútorná sila i autorita. Zápalisté a plné osobné nasadenie za to, čo hovorí a čo chce dosiahnuť. Získavať si poslucháčov zhodou myslenia, cítenia, reči a skutkov.
7. Potrebujeme prezidenta s preukázanou schopnosťou i programom zjednocovať ľudí i skupiny ľudí, spájať politicky roztrieštenú slovenskú spoločnosť. Kandidatúru majú pripravovať politické strany, spoločenské, kultúrne, ale aj náboženské inštitúcie. Takáto zhoda je dôležitým predpokladom budúcej úspešnej prezidentskej činnosti, jeho autority, ale aj potrebnej konsolidácie štátu.
8. Prezident Slovenskej republiky by mal mať schopnosť bez tlmočníka rokovať aspoň v jednom svetovom jazyku.
9. Prednosťou na tomto poste je nielen životná, ale aj predchádzajúca politická skúsenosť, s ňou súvisiaca diplomatická obozretnosť, aj skúsenosť z činnosti v cudzom prostredí.
10. Prezident Slovenskej republiky by mal prednostne pochádzať zo slovenského prostredia, mal by mať slovenskú národnosť. Má mať dobrý vzťah a cit k našim krajanom v cudzine. Má citlivo vnímať dianie v susedných krajinách, osobitne v slovanskom svete. Od jeho postojov závisí slovenská identita, štátna suverenita a územná celistvosť Slovenskej republiky. Aj tieto postoje by mali byť preukázateľné. Aby neslúžil cudzím záujmom a tým nepáchal zradu na národe, vlastizradu.
11. Musí mať víziu slovenskej budúcnosti. Víziu má doložiť doterajšou činnosťou a publikáciami.Budúcnosť musí byť odvodená zo strategického zhodnotenia domácej i medzinárodnej situácie. Musí reagovať na národné dejiny, na vývin Európy a sveta, na integračné a globalizačné prúdy, na mocenské programy a zápasy. Dnes národné a vlastenecké cítenie sa stáva čím ďalej, tým viac smiešnym čo napomáha globalizácii.
12. Prezident by mal mať bohaté životné skúsenosti, mal by mať fyzické a psychické sily na vykonávanie tejto mimoriadne náročnej a zodpovednej funkcie, mal by byť skúsený človek v zrelom veku s prirodzenou autoritou, s oporou aj vo vlastnej rodine.
13. Mal by sa prezident zúčastňovať na verejných diskusiach o súčasnom,minulom,
i budúcom živote občanov, mal by preukázať svoju schopnosť úspešne usmerňovať vývin spoločnosti.

Voliči by si mali uvedomiť, že o týchto otázkach by mali seriózne diskutovať politici s programom všeobecného dobra, tými otázkami sa má zaoberať aj mládež, diskutovať o tom treba aj v rodinách. Mala by to byť súčasť celonárodnej „občianskej výchovy“.
Je zarážajúce, že o post prezidenta mali trúfalosť uchádzať sa aj takí, ktorí v minulosti deklarovali znehodnocujúci postoj k dejinám a kultúre nášho národa. Tiež takí, ktorí nechceli tento štát a teraz chceli byť jeho prezidentom …
Od osobnosti prezidenta závisí veľmi veľa, prezident musí byť nezávislá autorita. Voľba prezidenta nesmie byť predmetom politických špekulácií, mocenských ani iných kalkulácií a manipulácií za chrbtom spoločnosti a proti tomu čo je potrebné národu.
Marinka Vjazanková, Bratislava

Nespochybňujte 30. október 1918

30.10.2020

Prihlásenie Slovákov ku vzniku prvej čsl. republiky uskutočnili vedúci slovenskí politici dňa 30. októbra 1918 v Turčianskom svätom Martine na zasadnutí Slovenskej národnej rady. Dokument známy ako MARTINSKÁ DEKLARÁCIA je pre nás významný. Signatári Martinskej deklarácie boli významné osobnosti. Spomeniem tých, ktorí sa najviac o to pričinili Andrej Hlinka, Ján [...]

Voľby 2020

28.02.2020

Tieto voľby nedopadnu dobre, ak nebudeme voliť slovenských vlastencov. Ak budeme voliť zapredancov, ktorí slúžia kde komu – ohrozujeme slovenskú štátnosť. Národ bez štátu nie je národom.Voľby poštou, ktore tento rok sú v obálke – to bude najväčší podvod Tí, ktorí sú honorovaní z cudzieho, zapredajú boží ľud slovenský. Treba vyjadriť odpor k [...]

Kortešačka

26.02.2020

Miklušova väznica, Košice – múzeum Takto sa voľakedy volilo GULIČKAMI. Toto je volebná schránka mestského magistrátu z roku 1765 Foto – Marinka Vjazanková V dnešnom ponímaní kortešačku môžeme pomenovať aj ako verbovačku na [...]

Ukrajina, Turecko, Zelenskyj, Erdogan, Guterres

Erdogan slovne podporil Ukrajinu, snaží sa hľadať cestu k mieru

19.08.2022 07:00

Turecko stojí po boku Ukrajiny, povedal turecký prezident Erdogan po stretnutí s ukrajinským prezidentom Zelenským a šéfom OSN Guterresom.

Bremerhaven  9

Spojené štáty darujú Česku osem vrtuľníkov

19.08.2022 06:40

Tieto stroje venujú USA Česku nad rámec objednávky 12 vrtuľníkov.

vojna na Ukrajine

ONLINE: Rusi poslali do Kaliningradu migy s Kinžalmi. Fíni sa sťažujú, že lietajú, kde nemajú

19.08.2022 06:00

Rusko prevelilo tri lietadlá MiG-31 do Kaliningradskej oblasti, majú mať aj hypersonické rakety Kinžal. Fínsko sa sťažovalo, že narušili jeho vzdušný priestor.

Korzika, búrka

Búrky v Európe zabíjali, zomrelo 13 ľudí

18.08.2022 22:22

Kvôli búrkam a silnému vetru dnes v Európe zomrelo najmenej 13 ľudí. Šesť z nich na Korzike, päť v Rakúsku a dvaja v Taliansku.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 26
Celková čítanosť: 59632x
Priemerná čítanosť článkov: 2294x

Autor blogu

Kategórie